Een vakantiewoning kopen bij Vakantiemakelaar

Eenvoudig en veilig kopen in 4 stappen

In 4 stappen begeleiden we je in het proces van dromen, durven en doen. Onze mensen staan voor je klaar: ze hebben antwoord op al je vragen, kennen de vakantiewoning en weten precies welke stappen er nodig zijn om tot een verstandig besluit te komen.

Stap 1: Informatie zoeken

Het gaat nu misschien echt gebeuren: je hebt een vakantiewoning op het oog. Bij Vakantiemakelaar hebben we alles voor je op een rijtje gezet om je zo goed mogelijk te kunnen oriënteren. Van al onze vakantiewoningen hebben we een een brochure samengesteld. In de brochure staat alle belangrijke informatie, zoals:

 • De prijs
 • Meerwerkopties in geval van nieuwbouw
 • Vaste en variabele kosten
 • Gebruiks- en verhuurmogelijkheden
 • Prognoses en opbrengsten van verhuur
 • Fiscale informatie

De brochure kun je downloaden op de pagina van de vakantiewoning dat je op het oog hebt.

macbook op tafel

Stap 2: Kijken & ervaren

Heb je een goed gevoel over de informatie uit de brochure? Dan wil je natuurlijk gaan kijken en ervaren of de woning en de omgeving goed aanvoelen. Een bezichtiging plannen kan op 2 manieren:

 1. Je maakt een persoonlijke afspraak (7 dagen per week mogelijk) met onze aankoopadviseur en gaat samen kijken. Het voordeel hiervan is dat we direct alle vragen over de woning kunnen beantwoorden.
 2. Misschien vind je een persoonlijke afspraak nog iets teveel van het goede. In dat geval is een open huis ideaal: dan kun je de woning op eigen gelegenheid bekijken.

Een afspraak plannen en/of aanmelden voor een open huis kan op de pagina van de woning of het park.

Stap 3: De aankoop voorbereiden

Goed nieuws: je hebt je ideale droomvakantiewoning gevonden! Om tot de officiële aankoop over te kunnen gaan moet er wel heel wat voorbereid worden.

Voorovereenkomst tot koop

In de voorovereenkomst bevestigen we de koopsom en de datum van overdracht. Verder geef je alle belangrijke gegevens door die Vakantiemakelaar nodig heeft om de aankoop in orde te maken.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Vakantiemakelaar stelt een koopovereenkomst op en bij nieuwbouw is dit een koop-/aannemingsovereenkomst. Je krijgt van ons de kopersmap hierin zit alle belangrijke informatie en de officiële stukken voor de notaris.

Stap 4: Je vakantiewoning kopen

Is de voorbereiding compleet? Dan kunnen we de aankoop van je vakantiewoning officieel maken. Bij deze stap is er verschil tussen het kopen van een bestaande woning of een nieuwbouwwoning.

Kopen van een bestaande vakantiewoning

De officiële overdracht vindt plaats bij de notaris. Van hem krijg je een akte van levering en een nota van afrekening. Je voldoet hier ook de aankoopsom.

Nu ben je de gelukkige eigenaar van je nieuwe vakantiewoning!

Kopen van een nieuwbouw vakantiewoning

Als je een nieuwbouwwoning koopt betaal je bij de notaris de koopsom van de grond en (eventueel) de reeds vervallen aannemingstermijnen. Dit is ook het moment dat je eigenaar wordt van de grond en van de woning in aanbouw.

De overdracht van de grond vindt plaats binnen de afgesproken termijn. De betaling van de (nog niet vervallen) aannemingstermijnen betaal je gedurende de bouw van de woning. De aanneemsom en de termijnen zijn vastgelegd in de koop-/aannemingsovereenkomst..

Als de woning klaar is voor oplevering dan wordt deze officieel aan je overgedragen door middel van de zogenaamde sleuteloverdracht. Het is dan zover, je bent de trotse bezitter van een gloednieuwe vakantiewoning!

Veelgestelde vragen

 • Nee, Vakantiemakelaar kan dat helaas niet. Hiervoor kunt u contact opnemen met Quintes Gelderland B.V. of een andere assurantie tussenpersoon of verzekeraar in de markt.

 • Tijdens / na de eigendomsoverdracht. Dit zal voor eigendomsoverdracht tussen partijen worden afgestemd.

 • Indien je de woning kosten koper verkoopt, dan dient de koper de overdrachtsbelasting te betalen. De overdrachtsbelasting, welke 10,4% van de koopsom bedraagt, minus de waarde van de roerende zaken. De verrekening van de overdrachtsbelasting vindt plaats via de notaris, dit wordt opgenomen op de nota van afrekening.

  Indien je de woning vrij op naam verkoopt, dan zijn de kosten van de overdrachtsbelasting voor jou als verkopende partij (incl. de notariskosten).

 • Vakantiemakelaar zal de courtagenota indienen bij de notaris. De notaris verwerkt deze courtagenota vervolgens op de nota van afrekening.

 • De nota van afrekening toont alle bedragen die gemoeid zijn met het verkopen van een woning, welke wordt verstrekt door de notaris. Op de nota van afrekening kun je als verkoper het volgende tegenkomen: De koopsom en alle bijbehorende kosten en belastingen, die te maken hebben met de eigendomsoverdracht.

 • De afhandeling van de levering van energie (o.a. het doorgeven van de meterstanden), water, tv – internet en de verzekering van de recreatiewoning.

 • Zodra de koopovereenkomst door zowel koper als verkoper ondertekend is, stuurt een juridisch medewerker van Vakantiemakelaar de getekende versie toe naar de notaris. De notaris zal vervolgens een akte van levering opstellen en een definitieve transportdatum incl. tijdstip in plannen. Deze datum maakt de notaris tijdig kenbaar aan zowel de koper als verkoper.

 • Je kunt hiervoor een uitstel aanvragen bij jouw verkoopadviseur van Vakantiemakelaar, die dit verzoek vervolgens zal indienen bij de verkoper.

 • Tijdens / na de eigendomsoverdracht. Dit zal voor eigendomsoverdracht tussen partijen worden afgestemd.

 • De vervallen bouwtermijnen en de grondkosten. De notaris verwerkt dit op de nota van afrekening. Nog niet vervallen bouwtermijnen zullen later separaat bij de koper in rekening worden gebracht.

 • Over de vaste lasten ben je tijdens het aankooptraject reeds geïnformeerd door de verkoopadviseur van Vakantiemakelaar. Denk hierbij aan een parkbijdrage / onderhoudskosten / kosten voor de nutsvoorzieningen / verzekeringen en gemeentelijke lasten.

 • Indien je de woning kosten koper aankoopt, dan dien je de overdrachtsbelasting te betalen. De overdrachtsbelasting, welke 10,4% van de koopsom bedraagt, minus de waarde van de roerende zaken. De verrekening van de overdrachtsbelasting vindt plaats via de notaris, dit wordt opgenomen op de nota van afrekening.

  Indien je de woning vrij op naam aankoopt, dan zijn de kosten van de overdrachtsbelasting voor de verkopende partij (incl. de notariskosten).

  De baten en lasten worden tussen partijen naar rato tijd verrekend op de nota van afrekening.

 • De gemiddelde notariskosten bedragen € 750,- incl. BTW per transactie. De notaris voegt zijn nota toe aan de nota van afrekening.

 • De nota van afrekening toont alle bedragen die gemoeid zijn met het kopen van een woning, welke wordt verstrekt door de notaris. Op de nota van afrekening kun je als koper het volgende tegenkomen: De koopsom en alle bijbehorende kosten en belastingen, die te maken hebben met de eigendomsoverdracht.

 • De levering van energie, water, tv – internet en de verzekering van de recreatiewoning. Vanaf de transportdatum dient de woning door koper verzekerd te zijn. Het verschilt per park is of dit individueel of collectief voor de eigenaren geregeld wordt.

 • De koopsom dient uiterlijk 1 dag voor de levering (transportdatum) bij de notaris op de derdengelden rekening van de notaris te staan. Een eventuele gestorte waarborgsom wordt met de koopsom verrekend.

  Bij financiering van de recreatiewoning zal jouw geldversterker ervoor zorgen dat de gelden een dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening staat. Indien je niet de gehele koopsom financiert, maar ook een deel uit eigen middelen voldoet dient dit deel ook uiterlijk 1 dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening te staan.

 • Nadat het transport bij de notaris heeft plaatsgevonden. Dit is eveneens het moment dat alle baten en lasten (tenzij anders afgesproken) overgaan van de verkoper naar de koper.

 • De wettelijke bedenktijd eindigt 3 dagen nadat de overeenkomst door beide partijen getekend is en ter hand is gesteld aan de koper. Dit is alleen van toepassing bij particuliere koper/verkoper.

 • De waarborgsom dien je te voldoen bij de notaris. Vanuit de notaris ontvang je het verzoek de waarborgsom over te maken naar de derdenrekening van de notaris.

 • Zodra de koopovereenkomst door zowel koper als verkoper ondertekend is, stuurt een juridisch medewerker van Vakantiemakelaar de getekende versie toe naar de notaris. De notaris zal vervolgens een akte van levering opstellen en een definitieve transportdatum incl. tijdstip inplannen. Deze datum maakt de notaris tijdig kenbaar aan zowel de koper als verkoper.

 • Alle woningen hebben een eigen pagina op onze website. Bij elke woning kun je de brochure van de woning downloaden. In de brochure staan onder andere:

  • De prijs;
  • Meerwerkopties in geval van nieuwbouw;
  • Vaste en variabele kosten;
  • Gebruiks- en verhuurmogelijkheden;
  • Prognoses en opbrengesten van verhuur;
  • Fiscale informatie.
 • Als je een vakantiewoning (voor lange tijd) wil huren kun je het beste contact opnemen met de receptie van het park of de verhuurorganisatie. Bij Vakantiemakelaar bemiddelen we alleen in de koop- en verkoop van vakantiewoningen.

 • Een vakantiewoning mag je niet gebruiken als permanente woning tenzij:

  • Je over een (persoonlijke) gedoogvergunning van de gemeente beschikt;
  • Het parkreglement dit specifiek toestaat en de gemeente daar geen bezwaar tegen heeft (gedogen);
  • Er voor het park of de recreatiewoning uitzonderingssituaties zijn die dit gebruik officieel toestaan (o.a. zgn. vitale parken)

  Let wel: het is niet mogelijk om op het parkadres ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie. Het vakantiehuis kan dus nooit je hoofdverblijf zijn.

 • Het bezit van een recreatiewoning wordt fiscaal gezien als vermogen en daarom in box 3 belast voor de inkomstenbelasting.

  Bij verhuur van de recreatiewoning zijn de huurinkomsten onbelast. Financieringsrente is niet aftrekbaar.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Als je een nieuwe vakantiewoning koopt die nog nooit gebruikt is, dan betaal je daarover 21% omzetbelasting.

  Als je de vakantiewoning als woningeigenaar minimaal 140 dagen per jaar voor verhuur beschikbaar stelt, dan kun je fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval kun je de BTW over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvragen.

  Als je de vakantiewoning binnen 10 jaar verkoopt of uit de verhuur haalt, dan moet je een gedeelte van de omzetbelasting die je hebt teruggevraagd weer terugbetalen aan de belastingdienst. Dit heet de herzieningsperiode.

  Bijvoorbeeld: als je het huis na 7 jaar verkoopt, zit je dus nog 3 jaar onder die 10 jaar. Je betaalt dan nog drietiende van de belasting terug die je bij aankoop hebt teruggekregen.

  BTW-Belast

  Als de verkoper de BTW heeft teruggekregen en de 10 jaar zijn nog niet voorbij, dan is de woning BTW-belast.

  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat de woning beschikbaar was voor de verhuur.

  Als je de woning koopt voor eigen gebruik, dan moet de verkoper de BTW terugbetalen voor de jaren die nog openstaan tot de 10 jaar voorbij is.

  Dit bedrag moet bij de vraagprijs van het huis worden opgeteld en meegenomen in de onderhandelingen tussen de koper en verkoper.

  Als je het vakantiehuis zelf ook wil verhuren, dan kun jij ook fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval is er de mogelijkheid om de resterende herzieningsperiode van 10 jaar van de verkoper naar jou door te schuiven.

  BTW-Vrij

  Er is sprake van BTW-vrij in de volgende gevallen:

  • De verkoper heeft bij zijn aankoop de omzetbelasting niet teruggevraagd omdat het vakantiehuis bijvoorbeeld alleen voor eigen gebruik is.
  • De verkoper heeft wel de BTW teruggevraagd bij aankoop, maar de 10 jaar zijn voorbij.

  In beide gevallen hoef je geen rekening te houden met de BTW op de aankoopprijs.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Als je de vakantiewoning verhuurt en voor de fiscus als ondernemer wordt aangemerkt, moet je de omzetbelasting van 9% die je over de huurprijs rekent afdragen aan de belastingdienst.

  Je kunt wel alle kosten (zoals parkbijdragen, energie- of onderhoudskosten) aftrekken.

  De omzetbelasting die over deze kosten wordt berekend kun je weer níet aftrekken als over privégebruik gaat.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Nee, je hoeft geen bedrijf op te richten. Je kunt als particuliere eigenaar van een vakantiewoning een btw-nummer aanvragen.

  Je wordt dan ‘ondernemer zonder inschrijving Kamer van Koophandel’. Op die manier kun je de BTW verrekenen in de BTW-aangiftes. Meestal gebeurt dat per kwartaal, maar op verzoek kun je dit ook maandelijks of jaarlijks doen. We raden aan om altijd advies te vragen aan een gespecialiseerd accountants- of adviesbureau.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Kosten koper

  Kosten koper betekent dat je niet alleen de koopsom betaalt, maar ook de bijkomende kosten.

  • 10,4% overdrachtsbelasting
  • Notariskosten
  • Kadastrale rechten
  • Eventueel kosten voor een hypotheekakte

  Vrij op naam

  Vrij op naam betekent dat alle bovenstaande kosten voor de verkopende partij zijn.

  Je betaalt wel de eventuele kosten voor een hypotheekakte.

 • Een hypotheek voor een vakantiewoning werkt anders dan die van een reguliere woning. We kunnen je in contact brengen met UwFinancieringsadviseur, een specialist op het gebied van hypotheken voor vakantiewoningen en –objecten.

  Neem contact met ons op voor meer informatie.

 • In Nederland is het wettelijk verplicht om een AFM-vergunning te hebben als je investeringen aanbiedt.

  AFM betekent: Autoriteit Financiële Markten. Zij houden toezicht op financiële markten.

  Een AFM-vergunning is niet nodig als er een vrijstelling van toepassing is. Die geldt bijvoorbeeld voor beleggingsobjecten van meer dan € 100.000,-. Het geldt ook voor objecten die onderdeel zijn van een serie van minder dan 20 objecten.

  *Waarom dan die banner?*
  De vakantiewoningen die wij aanbieden vallen vrijwel altijd buiten de vergunningsplicht. In dat geval zijn we wettelijk verplicht om de banner te laten zien.

  Deze vermelding zegt niets over de kwaliteit van de investering. Het laat alleen weten dat de investering is vrijgesteld van de vergunningsplicht. Als belegger moet je dus altijd een persoonlijke afweging maken of de belegging bij je past.

  Bij Vakantiemakelaar weten we hier alles van. Neem dus gerust contact op voor vrijblijvend advies.

 • Alle woningen hebben een eigen pagina op onze website. Bij elke woning kun je de brochure van de woning downloaden. In de brochure staan onder andere:

  • De prijs;
  • Meerwerkopties in geval van nieuwbouw;
  • Vaste en variabele kosten;
  • Gebruiks- en verhuurmogelijkheden;
  • Prognoses en opbrengesten van verhuur;
  • Fiscale informatie.
 • Als je een vakantiewoning (voor lange tijd) wil huren kun je het beste contact opnemen met de receptie van het park of de verhuurorganisatie. Bij Vakantiemakelaar bemiddelen we alleen in de koop- en verkoop van vakantiewoningen.

 • In Nederland is het wettelijk verplicht om een AFM-vergunning te hebben als je investeringen aanbiedt.

  AFM betekent: Autoriteit Financiële Markten. Zij houden toezicht op financiële markten.

  Een AFM-vergunning is niet nodig als er een vrijstelling van toepassing is. Die geldt bijvoorbeeld voor beleggingsobjecten van meer dan € 100.000,-. Het geldt ook voor objecten die onderdeel zijn van een serie van minder dan 20 objecten.

  *Waarom dan die banner?*
  De vakantiewoningen die wij aanbieden vallen vrijwel altijd buiten de vergunningsplicht. In dat geval zijn we wettelijk verplicht om de banner te laten zien.

  Deze vermelding zegt niets over de kwaliteit van de investering. Het laat alleen weten dat de investering is vrijgesteld van de vergunningsplicht. Als belegger moet je dus altijd een persoonlijke afweging maken of de belegging bij je past.

  Bij Vakantiemakelaar weten we hier alles van. Neem dus gerust contact op voor vrijblijvend advies.

 • Een vakantiewoning mag je niet gebruiken als permanente woning tenzij:

  • Je over een (persoonlijke) gedoogvergunning van de gemeente beschikt;
  • Het parkreglement dit specifiek toestaat en de gemeente daar geen bezwaar tegen heeft (gedogen);
  • Er voor het park of de recreatiewoning uitzonderingssituaties zijn die dit gebruik officieel toestaan (o.a. zgn. vitale parken)

  Let wel: het is niet mogelijk om op het parkadres ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie. Het vakantiehuis kan dus nooit je hoofdverblijf zijn.

 • Een hypotheek voor een vakantiewoning werkt anders dan die van een reguliere woning. We kunnen je in contact brengen met UwFinancieringsadviseur, een specialist op het gebied van hypotheken voor vakantiewoningen en –objecten.

  Neem contact met ons op voor meer informatie.

 • Het bezit van een recreatiewoning wordt fiscaal gezien als vermogen en daarom in box 3 belast voor de inkomstenbelasting.

  Bij verhuur van de recreatiewoning zijn de huurinkomsten onbelast. Financieringsrente is niet aftrekbaar.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Als je een nieuwe vakantiewoning koopt die nog nooit gebruikt is, dan betaal je daarover 21% omzetbelasting.

  Als je de vakantiewoning als woningeigenaar minimaal 140 dagen per jaar voor verhuur beschikbaar stelt, dan kun je fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval kun je de BTW over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvragen.

  Als je de vakantiewoning binnen 10 jaar verkoopt of uit de verhuur haalt, dan moet je een gedeelte van de omzetbelasting die je hebt teruggevraagd weer terugbetalen aan de belastingdienst. Dit heet de herzieningsperiode.

  Bijvoorbeeld: als je het huis na 7 jaar verkoopt, zit je dus nog 3 jaar onder die 10 jaar. Je betaalt dan nog drietiende van de belasting terug die je bij aankoop hebt teruggekregen.

  BTW-Belast

  Als de verkoper de BTW heeft teruggekregen en de 10 jaar zijn nog niet voorbij, dan is de woning BTW-belast.

  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat de woning beschikbaar was voor de verhuur.

  Als je de woning koopt voor eigen gebruik, dan moet de verkoper de BTW terugbetalen voor de jaren die nog openstaan tot de 10 jaar voorbij is.

  Dit bedrag moet bij de vraagprijs van het huis worden opgeteld en meegenomen in de onderhandelingen tussen de koper en verkoper.

  Als je het vakantiehuis zelf ook wil verhuren, dan kun jij ook fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. In dat geval is er de mogelijkheid om de resterende herzieningsperiode van 10 jaar van de verkoper naar jou door te schuiven.

  BTW-Vrij

  Er is sprake van BTW-vrij in de volgende gevallen:

  • De verkoper heeft bij zijn aankoop de omzetbelasting niet teruggevraagd omdat het vakantiehuis bijvoorbeeld alleen voor eigen gebruik is.
  • De verkoper heeft wel de BTW teruggevraagd bij aankoop, maar de 10 jaar zijn voorbij.

  In beide gevallen hoef je geen rekening te houden met de BTW op de aankoopprijs.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Als je de vakantiewoning verhuurt en voor de fiscus als ondernemer wordt aangemerkt, moet je de omzetbelasting van 9% die je over de huurprijs rekent afdragen aan de belastingdienst.

  Je kunt wel alle kosten (zoals parkbijdragen, energie- of onderhoudskosten) aftrekken.

  De omzetbelasting die over deze kosten wordt berekend kun je weer níet aftrekken als over privégebruik gaat.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Nee, je hoeft geen bedrijf op te richten. Je kunt als particuliere eigenaar van een vakantiewoning een btw-nummer aanvragen.

  Je wordt dan ‘ondernemer zonder inschrijving Kamer van Koophandel’. Op die manier kun je de BTW verrekenen in de BTW-aangiftes. Meestal gebeurt dat per kwartaal, maar op verzoek kun je dit ook maandelijks of jaarlijks doen. We raden aan om altijd advies te vragen aan een gespecialiseerd accountants- of adviesbureau.

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (bestaande bouw).

  Hier vind je uitgebreide fiscale informatie (nieuwbouw).

 • Kosten koper

  Kosten koper betekent dat je niet alleen de koopsom betaalt, maar ook de bijkomende kosten.

  • 10,4% overdrachtsbelasting
  • Notariskosten
  • Kadastrale rechten
  • Eventueel kosten voor een hypotheekakte

  Vrij op naam

  Vrij op naam betekent dat alle bovenstaande kosten voor de verkopende partij zijn.

  Je betaalt wel de eventuele kosten voor een hypotheekakte.

 • Nee, Vakantiemakelaar kan dat helaas niet. Hiervoor kunt u contact opnemen met Quintes Gelderland B.V. of een andere assurantie tussenpersoon of verzekeraar in de markt.

 • Je kunt hiervoor een uitstel aanvragen bij jouw verkoopadviseur van Vakantiemakelaar, die dit verzoek vervolgens zal indienen bij de verkoper.

 • Tijdens / na de eigendomsoverdracht. Dit zal voor eigendomsoverdracht tussen partijen worden afgestemd.

 • De vervallen bouwtermijnen en de grondkosten. De notaris verwerkt dit op de nota van afrekening. Nog niet vervallen bouwtermijnen zullen later separaat bij de koper in rekening worden gebracht.

 • Over de vaste lasten ben je tijdens het aankooptraject reeds geïnformeerd door de verkoopadviseur van Vakantiemakelaar. Denk hierbij aan een parkbijdrage / onderhoudskosten / kosten voor de nutsvoorzieningen / verzekeringen en gemeentelijke lasten.

 • Indien je de woning kosten koper aankoopt, dan dien je de overdrachtsbelasting te betalen. De overdrachtsbelasting, welke 10,4% van de koopsom bedraagt, minus de waarde van de roerende zaken. De verrekening van de overdrachtsbelasting vindt plaats via de notaris, dit wordt opgenomen op de nota van afrekening.

  Indien je de woning vrij op naam aankoopt, dan zijn de kosten van de overdrachtsbelasting voor de verkopende partij (incl. de notariskosten).

  De baten en lasten worden tussen partijen naar rato tijd verrekend op de nota van afrekening.

 • De gemiddelde notariskosten bedragen € 750,- incl. BTW per transactie. De notaris voegt zijn nota toe aan de nota van afrekening.

 • De nota van afrekening toont alle bedragen die gemoeid zijn met het kopen van een woning, welke wordt verstrekt door de notaris. Op de nota van afrekening kun je als koper het volgende tegenkomen: De koopsom en alle bijbehorende kosten en belastingen, die te maken hebben met de eigendomsoverdracht.

 • De levering van energie, water, tv – internet en de verzekering van de recreatiewoning. Vanaf de transportdatum dient de woning door koper verzekerd te zijn. Het verschilt per park is of dit individueel of collectief voor de eigenaren geregeld wordt.

 • De koopsom dient uiterlijk 1 dag voor de levering (transportdatum) bij de notaris op de derdengelden rekening van de notaris te staan. Een eventuele gestorte waarborgsom wordt met de koopsom verrekend.

  Bij financiering van de recreatiewoning zal jouw geldversterker ervoor zorgen dat de gelden een dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening staat. Indien je niet de gehele koopsom financiert, maar ook een deel uit eigen middelen voldoet dient dit deel ook uiterlijk 1 dag voor de levering bij de notaris op de derdenrekening te staan.

 • Nadat het transport bij de notaris heeft plaatsgevonden. Dit is eveneens het moment dat alle baten en lasten (tenzij anders afgesproken) overgaan van de verkoper naar de koper.

 • De wettelijke bedenktijd eindigt 3 dagen nadat de overeenkomst door beide partijen getekend is en ter hand is gesteld aan de koper. Dit is alleen van toepassing bij particuliere koper/verkoper.

 • De waarborgsom dien je te voldoen bij de notaris. Vanuit de notaris ontvang je het verzoek de waarborgsom over te maken naar de derdenrekening van de notaris.

 • Zodra de koopovereenkomst door zowel koper als verkoper ondertekend is, stuurt een juridisch medewerker van Vakantiemakelaar de getekende versie toe naar de notaris. De notaris zal vervolgens een akte van levering opstellen en een definitieve transportdatum incl. tijdstip inplannen. Deze datum maakt de notaris tijdig kenbaar aan zowel de koper als verkoper.

 • Tijdens / na de eigendomsoverdracht. Dit zal voor eigendomsoverdracht tussen partijen worden afgestemd.

 • Indien je de woning kosten koper verkoopt, dan dient de koper de overdrachtsbelasting te betalen. De overdrachtsbelasting, welke 10,4% van de koopsom bedraagt, minus de waarde van de roerende zaken. De verrekening van de overdrachtsbelasting vindt plaats via de notaris, dit wordt opgenomen op de nota van afrekening.

  Indien je de woning vrij op naam verkoopt, dan zijn de kosten van de overdrachtsbelasting voor jou als verkopende partij (incl. de notariskosten).

 • Vakantiemakelaar zal de courtagenota indienen bij de notaris. De notaris verwerkt deze courtagenota vervolgens op de nota van afrekening.

 • De nota van afrekening toont alle bedragen die gemoeid zijn met het verkopen van een woning, welke wordt verstrekt door de notaris. Op de nota van afrekening kun je als verkoper het volgende tegenkomen: De koopsom en alle bijbehorende kosten en belastingen, die te maken hebben met de eigendomsoverdracht.

 • De afhandeling van de levering van energie (o.a. het doorgeven van de meterstanden), water, tv – internet en de verzekering van de recreatiewoning.

 • Zodra de koopovereenkomst door zowel koper als verkoper ondertekend is, stuurt een juridisch medewerker van Vakantiemakelaar de getekende versie toe naar de notaris. De notaris zal vervolgens een akte van levering opstellen en een definitieve transportdatum incl. tijdstip in plannen. Deze datum maakt de notaris tijdig kenbaar aan zowel de koper als verkoper.

LET OP!
Je gebruikt Internet Explorer 11 of ouder.

Dit zijn sterk verouderde browsers.
Vakantiemakelaar.nl maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door deze sterk verouderde browsers.
Daarnaast zijn er verhoogde veiligheidsrisico’s omdat er geen veiligheidsupdates voor deze browsers worden uitgegeven.
Microsoft Edge is bijvoorbeeld een uitstekende vervanger van Internet Explorer.

Om Vakantiemakelaar.nl goed te kunnen bekijken adviseren wij één van onderstaande browsers, deze kunt u gratis downloaden:

Met vriendelijke groet,
Het team van Vakantiemakelaar

Tel: 088-184 55 55
Mail: sales@vakantiemakelaar.nl