Mag je een vakantiewoning gebruiken voor permanente woning?

 In

Een vakantiewoning mag je niet gebruiken als permanente woning tenzij:

  • Je over een (persoonlijke) gedoogvergunning van de gemeente beschikt;
  • Het parkreglement dit specifiek toestaat en de gemeente daar geen bezwaar tegen heeft (gedogen);
  • Er voor het park of de recreatiewoning uitzonderingssituaties zijn die dit gebruik officieel toestaan (o.a. zgn. vitale parken)

Let wel: het is niet mogelijk om op het parkadres ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie. Het vakantiehuis kan dus nooit je hoofdverblijf zijn.

Recent Posts
WhatsApp chat